förklarningar avelsvärden

Förklarningar avelsvärden USA

PROD% avelsvärdets säkerhet för produktion i %

DTRS antalet bedöda döttrar

HRDS antalet besättningar med bedömda döttrar

TYPE avelsvärdet säkerhet för "type" (utseendet)

MILK förväntad avkastningsökning i US-pound

FAT förväntad avkastningsökning för fett

PROTEIN förväntad avkastningsökning för protein

PPR helhetsindex USA

PL överlevnad

UD juver

SCS celltal

TYPE utseende

Milking Speed mjölkbarhet

DPR dotterfertilitet

MOB avelsvärde "mobility" - ersätter ett tidigare avelsvärde för ben "fed and legs"

aAa triple-A code, mer info på www.aaa123456.com

 

Avelsvärdering USA enligt PPR - Progressive Performance Ranking

Idag rankas alla Brown Swiss tjurar och kor enligt PPR (progressive performance ranking) värderingen. Nytt är framförallt avelsvärdet ”mobility” där man tar hänsyn till djurens rörelsemönster. Den tidigare värderingen enligt NM$ index (Net Merit index) finns kvar men PPR är numera vägvisande.

Borrarps Gård, S-514 61 Dalstorp / 0046(0)702771455 / carl@brownswiss.se / www.brownswiss.se