fördelarna med Brown Swiss

Fördelarna med Brown Swiss

Alla länder är eniga om Brown Swiss kossans alla fördelar:

Det uppskattas mycket att mölken håller en mycket hög kvalité som lämpar sig utmärkt till osttillverkningen, em hög avkastning, kappa-kasein, hög andel protein och ett optimalt förhållande mellan fett och protein.

Vidare är Brown Swiss kor oslagbara i överlevnad och de kan lätt anpassa sig till olika produktionssystem i olika klimat. Mycket bra hälsa och ett unikt grovfoderutnyttjande är ytterligare fördelar som uppskattas av mjölkproducenter i hela värden. Dessutom lämpar sig Brown Swiss till korsningsaveln med andra lokala raser.

Brown Swiss och dess framtid:

Brown Swiss rasens utbredning kommer att fortsätta och målet är att länder med bra produktion, avel och organisation ska hjälpa andra länder att nå framsteg med Brown Swiss aveln.

Ett nätverk över hela världen ska underlätta så att alla kan ta del av den bästa genetiken över hela världen.

Det rapporterades ca 6 mio. djur över hela värden. Populationen i länder som Brasilien, Mexiko, Ryssland, Kasachstan, Usbekistan, Tyrkiet osv är inte ens medräknade pga en dålig rasorganisation.

Borrarps Gård, S-514 61 Dalstorp / 0046(0)702771455 / carl@brownswiss.se / www.brownswiss.se