Mojo

brownswiss.se

 

Välkommen till vår hemsida

EACHIBON SHAUNIT MOJO SHARI

Hilltop Acres, Iowa

 

Olsen Mel Zeus Mojo

Zolden Zeus / Brinks / Monopoly

54SB447 Olsen Mel Zeus Mojo ET *TM / RegNr-199072 / aAa 612453 / Kappa Casein: AB

 

Mojo lämnar döttrar med bland de bästa juvren av alla Brown Swiss kor. Med höga

avelsvärden för celltal, mycket bra mjölkbarhet och ännu bättra produktion har Mojo en stark ställning inom Brown Swiss aveln.

12/12 G-IB-M/US PERFORMANCE

MILK

+696

FAT

+31/+0.1%

PROTEIN

+19/-.02%

PPR

128

PROD. 87%R 103 DTRS/91 HRDS TYPE 78%R

PL +0.6

UDC +1.40

SCS 2.64

TYPE +0.4

Milking Speed 107

CE 6%

NM 276

DPR -0.9

MOB +0.0

MATING GUIDE

+ Dairyness & Style

+ Udder Cleft/Depth

+ Fore Udder

 

- Thurl Width

 

Rear Legs-Straight & Rump Angle-Slope